کتاب «نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه» توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد

img

کتاب «نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه»، توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وارد بازار نشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه» که حسین متقی کار تهیه و تدوین آن را انجام داده، از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به چاپ رسید.
این کتاب موضوعاتی چون کلیات دستنویس‌های اسلامی در روسیه، ادبیات شرق کتابخانه دولتی روسیه، نسخ خطی در جمهوری‌های تاتارستان ، داغستان، انستیتو دستنویس‌های شرقی آکادمی علوم روسیه، فهرستنواره نسخه‌های خطی فارسی در سنت پترزبورگ و کتابخانه دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه سنت پترزبورگ را در بر می‌گیرد.
کتاب «نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه» با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۳۵۷ صفحه به چاپ رسیده است.

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه