امضا تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه اصفهان

img

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانشگاه اصفهان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه اصفهان به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه به منظور همکاری علمی‌، پژوهشی،‌آموزشی، اشتراک منابع اطلاعاتی و تجربیات،‌بین دانشگاه اصفهان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی،‌ در چهار ماده، ۱۰ بند و یک تبصره، به امضا دو طرف رسیده است.
استفاده از توانایی‌های علمی پژوهشی طرفین به منظور برگزاری و اجرای دوره هاي تحقیقاتی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک و ایجاد فرصت مطالعاتی با توجه به امکانات موجود و ضوابط و مقررات، همکاری در فهرست نویسی و رقومی سازی نسخ خطی و چاپ سنگی، چاپ سنگی، اسناد و مجلات موجود در کتابخانه دانشگاه به درخواست دانشگاه و ارائه یک نسخه از فایل تهیه شده به سازمان و همچنین همکاری دانشگاه در جهت ارتقا دانش کارشناسان در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مورد نیاز سازمان مطابق ضوابط شورای عتف، از مهمترین مواردی هستند که دو طرف بر سر آنها به تفاهم رسیدند.

Ads

ارسال دیدگاه